Učbeniki, DZ, pripomočki v 2018/19

9. razred

UČBENIKI (si lahko izposodite v učbeniškem skladu):

SLO M. Honzak et al.: SKRIVNO ŽIVLJENJE BESED, berilo za slovenščino v 9. Razredu osnovne šole, MKZ 17,90€ brezplačno
TJA T. Hutchinson: PROJECT 4, 4. IZDAJA , učbenik za angleščino 19,90€ brezplačno
GEO H. Verdev: Raziskujem Slovenijo 9, učbenik za geografijo v 9. razredu 16,60€ brezplačno
ZGO J. Razpotnik, D. Snoj: RAZISKUJEM PRETEKLOST 9, učbenik, ROKUS-KLETT 17,75€ brezplačno
BIO A. Gorjan, L. Javoršek: RAZIŠČI SKRIVNOSTI ŽIVEGA 9, učbenik za biologijo v 9. razredu, PIPINOVA KNJIGA 15,00€ brezplačno
MtT M. Robič, J. Berk, M. Draksler: SKRIVNOSTI ŠTEVIL IN OBLIK 9, učbenik, ROKUS-KLETT 15,75€ brezplačno
MAT T. Končan, V. Modrec, R. Strojan: SKRIVNOSTI ŠTEVIL IN OBLIK 9, zbirka nalog, 2 dela, ROKUS KLETT 18,80€ brezplačno
KEM M. Vrtačnik, S. A. Glažar, K. Wissiak Grm:MOJA PRVA KEMIJA, učbenik za 8. In 9. razred PRENOVLJENO, MODRIJAN 19,90€  brezplačno

SKUPAJ 141,60€ brezplačno

DELOVNI ZVEZKI (kupite sami)

 • D. Kapko, N. Cajhen, N. Drusany, M. B. Turk tal: SLOVENŠČINA ZA VSAK DAN 9, samostojni delovni zvezek, 2 dela
 • založba: ROKUS-KLETT EAN koda: 9789612711238 (cena: 17,15 €)
 • T. Hutchinson: PROJECT 3, 4. IZDAJA , delovni zvezek za angleščino založba: MKT - LANSKI
 • T. Hutchinson: PROJECT 4, 4. IZDAJA, delovni zvezek za angleščino založba: MKT EAN koda: 9780194765039 (cena: 17,90 €)
 • S. Žigon, M. Pintarič, A. Jagodic: FIZIKA 9, samostojni delovni zvezek s poskusi
 • založba: MKZ EAN koda: 9789610144649 (cena: 12,90 €)
 • M. Vrtačnik, S. A. Glažar, K. Wissiak Grm: MOJA PRVA KEMIJA, delovni zvezek za 8. In 9. razred, 2. del, PRENOVLJENO
 • založba: MODRIJAN EAN koda: 9789612417871 (cena: 13,50 €)
Skupaj: 61,45 €

Vsa navodila glede zvezkov in šolskih potrebščin pri izbirnih predmetih boste dobili pri učitelju določenega predmeta v mesecu septembru.

ZVEZKI IN DRUGE POTREBŠČINE:
 • SLO - po navodilu učiteljice v septembru
 • ZGO – velik črtani zvezek
 • TJA – MAPA A4 s sponkami, LISTI A4 z luknjami
 • GEO - velik črtani zvezek, zemljevid Slovenije, kartonasta mapa
 • MAT – A4 karo zvezek (mali karo), rdeč kemik, moder kemik, svinčnik, šilček, radirka, majhen geotrikotnik, šestilo
 • FIZ - A4 nizki karo (lahko tudi lanski), kalkulator, DZ lanski
 • KEM – A4 črtani zvezek (lahko lanski), periodni sistem elementov
 • BIO - velik črtani zvezek (lanski)
 • LUM – velik brezčrtni zvezek (lanski), likovne potrebščine 
 • GUM – MAPA A4 (lahka, s polivinil mapami za delovne liste), notni zvezek ali notni listi