Učbeniki, DZ, pripomočki v 2018/19

8. razred

UČBENIKI (si lahko izposodite v učbeniškem skladu):

 • SLO M. Honzak et al.: DOBER DAN, ŽIVLJENJE, berilo za slovenščino v 8. razred osnovne šole, MKZ 17,90€ brezplačno
 • TJA T. Hutchinson: PROJECT 3, 4. IZDAJA, učbenik za angleščino, MKT 19,90€ brezplačno
 • GEO H. Verdev: RAZISKUJEM NOVI SVET 8, učbenik, ROKUS KLETT 16,60€  brezplačno
 • ZGO J. Razpotnik, D. Snoj: RAZISKUJEM PRETEKLOST 8, učbenik, ROKUS-KLETT 17,25€ brezplačno
 • MAT M. Robič, J. Berk, M. Draksler: SKRIVNOSTI ŠTEVIL IN OBLIK 8, učbenik, ROKUS-KLETT 15,30€ brezplačno
 • BIO M. Svečko: SPOZNAVAM SVOJE TELO, učbenik za biologijo v 8. razredu, DZS 16,00€ brezplačno
 • KEM M. Vrtačnik, S. A. Glažar, K. Wissiak Grm: MOJA PRVA KEMIJA, učbenik za 8. in 9. razred PRENOVLJENO, MODRIJAN 19,90 € brezplačno
Skupaj: 122,85 €

DELOVNI ZVEZKI (kupite sami)

 • I. Hodnik, J. Jerovšek, T. Koncilija et al.: SLOVENŠČINA V OBLAKU 8, samostojni delovni zvezek za slovenščino v 4 delih, NOVO 2018 založba: ROKUS-KLETT EAN koda: 9789612718671 (cena: 17,90€)
 • T. Hutchinson: PROJECT 2, 4. IZDAJA, delovni zvezek za angleščino - LANSKI
 • T. Hutchinson: PROJECT 3, 4. IZDAJA , delovni zvezek za angleščino založba: MKT EAN koda: 9780194765022 (cena: 17,90€)
 • S. Žigon, M. Pintarič: FIZIKA 8, samostojni delovni zvezek založba: MKZ EAN koda: 9789610143512 (cena: 12,90€)
 • M. Vrtačnik, S. A. Glažar, K. Wissiak Grm: MOJA PRVA KEMIJA, delovni zvezek za 8. in 9. razred, 1. del, PRENOVLJENO založba: MODRIJAN EAN koda: 9789612417185 (cena: 14,50€)
Skupaj: 63,20 €

Vsa navodila glede zvezkov in šolskih potrebščin pri izbirnih predmetih boste dobili pri učitelju določenega predmeta v mesecu septembru.

ZVEZKI IN OSTALE POTREBŠČINE

 • SLO – po navodilu učiteljice v septembru 
 • ZGO - velik črtani zvezek
 • TJA – MAPA A4 s sponkami, LISTI A4 z luknjami
 • GEO - velik črtani zvezek, kartonasta mapa 
 • MAT - A4 karo zvezek (mali karo), rdeč kemik, moder kemik, svinčnik, šilček, radirka, majhen geotrikotnik, šestilo
 • BIO - velik črtani zvezek (lanski)
 • FIZ - A4 nizki karo, kalkulator, geotrikotnik
 • KEM - A4 črtani zvezek (lahko debelejši za dve šolski leti), periodni sistem elementov
 • TIT- velik brezčrtani zvezek (lanski), svinčnik H in B, geotrikotnik
 • LUM – velik brezčrtani zvezek (lanski), likovne potrebščine 
 • GUM – MAPA A4 (lahka, s polivinil mapami za delovne liste), notni zvezek ali notni listi
 • DKE - 1 velik črtani zvezek