Učbeniki, DZ, pripomočki v 2018/19

7. razred

UČBENIKI (si lahko izposodite v učbeniškem skladu):
  • SLO M. Mohor et al.: SREČA SE MI V PESMI SMEJE, berilo za slovenščino v 7. razredu osnovne šole, MKZ,17,90€, brezplačno
  • TJA T. Hutchinson: PROJECT 2, 4. IZDAJA, učbenik za angleščino, MKT, 19,90€ , brezplačno
  • GEO H. Verdev: RAZISKUJEM STARI SVET 7, ROKUS KLETT, 16,60€, brezplačno
  • ZGO J. Razpotnik, D. Snoj: RAZISKUJEM PRETEKLOST 7, učbenik, ROKUS-KLETT, 18,85€, brezplačno
  • NAR A. Šargo, B. Čeh, M. Slavinec: AKTIVNO V NARAVOSLOVJE 2, učbenik za naravoslovje v 7. razredu, DZS, 15,90€, brezplačno
  • MAT J. Berk, J. Draksler, M. Robič: SKRIVNOSTI ŠTEVIL IN OBLIK 7, učbenik, ROKUS-KLETT, 15,30€, brezplačno

 

SKUPAJ 104,45€ brezplačno


IZBIRNI PREDMETI

Vsa navodila glede zvezkov in šolskih potrebščin pri izbirnih predmetih boste dobili pri učitelju določenega predmeta v mesecu septembru.

DELOVNI ZVEZKI (kupite sami):

  • SLOVENŠČINA V OBLAKU 7, samostojni delovni zvezek (v 4 delih) za slovenščino, založba: ROKUS-KLETT EAN koda: 9789612717919 (cena: 17,90€)
  • T. Hutchinson: PROJECT 1, 4. IZDAJA, delovni zvezek za angleščino LANSKI
  • T. Hutchinson: PROJECT 2, 4. IZDAJA, delovni zvezek za angleščino, založba: MKT EAN koda: 9780194765015 (cena: 17,90€) 
Skupaj: 35,80€


ZVEZKI IN DRUGE POTREBŠČINE:
SLO – po navodilu učiteljice v septembru
TJA – MAPA A4 s sponkami, LISTI A4 z luknjami
GEO - velik črtani zvezek, kartonasta mapa
ZGO – velik črtani zvezek
MAT - A4 karo zvezek (mali karo), rdeč kemik, moder kemik, svinčnik, šilček, radirka, majhen geotrikotnik, šestilo
NAR –velik črtani zvezek (lanski)
DKE - 1 velik črtani zvezek
TIT – velik brezčrtani zvezek (lanski), svinčnik H in B, geotrikotnik
GUM – MAPA A4 (lahka, s polivinil mapami za delovne liste), notni zvezek ali notni listi
LUM – velik brezčrtni zvezek (lanski), likovne potrebščine