Učbeniki, DZ, pripomočki v 2018/19

6. razred

UČBENIKI  (si lahko izposodite v učbeniškem skladu):
  • SLO B. Golob et al.: KDO SE SKRIVA V OGLEDALU?, berilo za slovenščino v 6. razredu osnovne šole, MKZ, 17,40€,brezplačno,
  • GEO H. Verdev: Raziskujem Zemljo 6, učbenik za geografijo, ROKUS KLETT 16,60€ brezplačno
  • TJA T. Hutchinson: PROJECT 1, 4. IZDAJA, učbenik za angleščino, MKT, 19,90€, brezplačno
  • ZGO O. Janša Zorn, A. Kastelic, G. Škraba: SPOZNAVAJMO ZGODOVINO, Učbenik, Zgodovina za 6. razred osnovnošolskega izobraževanja, MODRIJAN 10,70€ brezplačno
  • NAR T. Bačič, M. Vilfan et al.: SPOZNAVAMO NARAVO 6, učbenik, ZALOŽBA NARAVA, 8,00€, brezplačno
  • MAT M. Robič, J. Berk, J. Draksler: SKRIVNOSTI ŠTEVIL IN OBLIK 6, učbenik, ROKUS-KLETT, 15,75€, brezplačno
SKUPAJ 88,35€ brezplačno

DELOVNI ZVEZKI (kupite sami):
  • SLOVENŠČINA V OBLAKU 6, samostojni delovni zvezek za slovenščino, 4 deli, založba: ROKUS-KLETT EAN koda: 9789612717087 (cena: 17,90 €)
  • T. Hutchinson: PROJECT 1, 4. IZDAJA, delovni zvezek za angleščino, založba: MKT EAN koda: 9780194765008 (cena: 17,90 €)
  • M. Robič, J. Berk, J. Draksler:SKRIVNOSTI ŠTEVIL IN OBLIK 6, delovni zvezek, 2 dela, založba: ROKUS-KLETT EAN koda: 9789612712945 (cena: 15,10 €)
Skupaj: 50,90 €

ZVEZKI IN DRUGE POTREBŠČINE:

SLO – po navodilu učiteljice v septembru
GEO – velik črtani zvezek , kartonasta mapa
TJA – MAPA A4 s sponkami, LISTI A4 z luknjami
ZGO – velik črtani zvezek
NAR – debelejši, velik črtani zvezek (lahko tudi lanski)
MAT – A4 karo zvezek (mali karo), rdeč kemik, moder kemik, svinčnik, radirka, majhen majhen geotrikotnik, šestilo, šilček
GOS – velik črtani zvezek, debelejši (lanski)
TIT – velik brezčrtani zvezek (debelejši), svinčnik H in B, geotrikotnik
GUM – MAPA A4 (lahka, s polivinil mapami za delovne liste), notni zvezek ali notni listi
LUM - velik brezčrtani zvezek, likovne potrebščin