Učbeniki, DZ, pripomočki v 2018/19

5. razred

UČBENIKI (si lahko izposodite v učbeniškem skladu):
  • SLO RADOVEDNIH PET 5, berilo za slovenščino - književnost v 5. razredu, ROKUS KLETT, EAN koda: 3831075925731, 14,00€, brezplačno
  • TJA S. Maidment, L. Roberts: HAPPY STREET 2 NEW EDITION , Class book, učbenik za angleščino v 5. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja, OUP, MKT, EAN koda: 9780194730846, 19,50€, brezplačno
  • DRU M. Umek, O. Janša Zorn: DRUŽBA IN JAZ 2, učbenik za 5. Razred, PRENOVLJENO, MODRIJAN, EAN koda: 9789612416317, 14,20€, brezplačno
  • NIT RADOVEDNIH PET 5, učbenik za naravoslovje in tehniko v 5. razredu, ROKUS KLETT, EAN koda: 3831075927032, 14,50€, brezplačno
  • GOS S. Hribar Kojc: GOSPODINJSTVO 5, učbenik za gospodinjstvo v 5. razredu osnovne šole, MKZ, EAN koda: 9789610107316, 11,90€, brezplačno

DELOVNI ZVEZKI (kupite sami):
  • S. Maidment, L. Roberts:HAPPY STREET 2 NEW EDITION, delovni zvezek, založba: MKT EAN koda: 9780194732772 (cena: 14,90€)
  • RADOVEDNIH PET 5, komplet samostojnih delovnih zvezkov za slovenščino, matematiko, družbo, naravoslovje in tehniko s praktičnim gradivom za NIT + brezplačne priloge, založba: ROKUS-KLETT EAN koda: 3831075927254 (cena: 59,00€), 
Skupaj: 73,90€


ZVEZKI: 
- 4 veliki črtani (SLO, DRU, NIT, GOS)
- 1 visoki karo velik (MAT)
- 1 mali črtani zvezek (TJA)
- MAPA (LAHKA A4) za delovne liste, notni zvezek (GUM)


OSTALI PRIPOMOČKI:
- 1 X komplet tempera 42 ml (AERO - rdeča 401, pariško modra 701, yellow 200, bela, črna)
- risalni blok V (20 listni)
- vodene barve (lanske)
- voščenke
- 2 okrogla in 2 ploščata čopiča (debel, tanek)
- plastelin
- kolaž papir (DEBORA)
- lepilo (UHO lepilo v stiku in magnetin)
- velika šablona
- geotrikotnik
- šestilo
- škarje
- flomastri