Za učence

Raba mobilnih telefonov na šoli

V šoli je kakršna koli uporaba mobilnih telefonov med poukom in med odmori prepovedana.

V šoli je za učence prepovedana uporaba mobilnih telefonov tudi v času odmorov in drugih dejavnosti, ki jih organizira šola. Izjema so šole v naravi, kjer pa se o uporabi mobilnih telefonov starši z učitelji enotno dogovorijo na roditeljskem sestanku pred odhodom v šolo v naravi. Sklenjen dogovor večine je obvezujoč za vse učence – ne glede na to, ali so starši bili na sestanku ali ne oz. ali so se s tem strinjali ali ne.

V primeru nujnega telefonskega klica domov, se učenec o tem lahko dogovori z učiteljem in klic opravi v tajništvu šole.

V primeru, da učenec v šolo prinese mobilni telefon, zanj tudi v celoti odgovarja.

Če učenec mobilni telefon uporablja in ovira šolsko delo (to velja tudi na vseh dnevih dejavnosti, ekskurzijah ipd.), mu ga učitelj lahko začasno odvzame. Učitelj lahko učencu odvzame mobilni telefon tudi, če ga uporablja na hodniku, toaletnih prostorih, garderobah ali drugih prostorih šole (npr. če nedovoljeno slika, snema ali predvaja neprimerne vsebine itd.). Odvzeti mobilni telefon učitelj preda v tajništvo. Mobilni telefon lahko prevzamejo učenčevi starši oziroma skrbniki. Strogo prepovedana je uporaba mobilnih telefonov brez vednosti učitelja z namenom fotografiranja ali snemanja v šoli.

Šola za poškodovane, izgubljene ali odtujene mobilne telefone ne odgovarja.