Za učence

Obvezni izbirni predmeti

V šolskem letu 2018/19 lahko učenci obiskujejo naslednje izbirne predmete:

7. razred

DRUŽBOSLOVNO–HUMANISTIČNO PODROČJE
 • ITALIJANŠČINA 7
 • SLOVENŠČINA: Gledališki klub*
 • SLOVENŠČINA: Literarni klub*
 • LIKOVNO SNOVANJE 1
 • TURISTIČNA VZGOJA
 • VERSTVA IN ETIKA
NARAVOSLOVNO–TEHNIČNO PODROČJE
 • BIOLOGIJA: Rastline in človek
 • ŠPORT: Šport za zdravje*
 • LOGIKA
 • RAČUNALNIŠTVO: Urejanje besedil*
 • OBDELAVA GRADIV – les*
 • RISANJE V GEOMETRIJI IN TEHNIKI*
 • PREHRANA: Sodobna priprava hrane*
 • ASTRONOMIJA: Sonce, Luna in Zemlja*
 • VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI
*Predmeti, ki so označeni z zvezdico, so enoletni, zato so skupine lahko kombinirane z učenci 7., 8. in 9. razreda.

DRUŽBOSLOVNO–HUMANISTIČNO PODROČJE
 • ITALIJANŠČINA 8
 • SLOVENŠČINA: Gledališki klub*
 • SLOVENŠČINA: Literarni klub*
 • SLOVENŠČINA: Šolsko novinarstvo*
 • LIKOVNO SNOVANJE II
 • TURISTIČNA VZGOJA
 • VERSTVA IN ETIKA

NARAVOSLOVNO–TEHNIČNO PODROČJE

 • BIOLOGIJA: Raziskovanje domače okolice*
 • ASTRONOMIJA: Daljnogledi in planeti*
 • POSKUSI V KEMIJI*
 • ŠPORT: Šport za sprostitev*
 • LOGIKA
 • RAČUNALNIŠTVO: Multimedija*
 • OBDELAVA GRADIV – les*
 • RISANJE V GEOMETRIJI IN TEHNIKI*
 • PREHRANA: Načini prehranjevanja
 • VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI
*Predmeti, ki so označeni z zvezdico, so enoletni, zato so skupine lahko kombinirane z učenci 7., 8. in 9. razreda. Iz 8. razreda lahko te predmete izberejo le učenci, ki tega predmeta v 7. razredu še niso izbrali.

DRUŽBOSLOVNO–HUMANISTIČNO PODROČJE
 • ITALIJANŠČINA 9
 • SLOVENŠČINA: Gledališki klub*
 • SLOVENŠČINA: Literarni klub*
 • SLOVENŠČINA: Šolsko novinarstvo*
 • RETORIKA
 • LIKOVNO SNOVANJE III
 • TURISTIČNA VZGOJA
 • VERSTVA IN ETIKA
NARAVOSLOVNO–TEHNIČNO PODROČJE
 • BIOLOGIJA: Organizmi v naravnem in umetnem okolju*
 • ASTRONOMIJA: Daljnogledi in planeti*
 • POSKUSI V KEMIJI*
 • IZBRANI ŠPORT: Nogomet*
 • IZBRANI ŠPORT: Odbojka*
 • LOGIKA
 • RAČUNALNIŠTVO: Računalniška omrežja*
 • OBDELAVA GRADIV – les*
 • RISANJE V GEOMETRIJI IN TEHNIKI*
 • PREHRANA: Načini prehranjevanja
 • VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI
*Predmeti, ki so označeni z zvezdico, so enoletni, zato so skupine lahko kombinirane z učenci 7., 8. in 9. razreda. Iz 9. razreda lahko te predmete izberejo le učenci, ki tega predmeta v 7. in 8. razredu še niso izbrali.