Za učence

Izbirni predmeti

V šolskem letu 2017/18 učenci obiskujejo naslednje izbirne predmete:
7. razred
- urejanje besedil (UBE)
- šport za zdravje (ŠZZ)
- sodobna priprava hrane (SPH)
- likovno snovanje 1 (LS1)
- Sonce, Luna, Zemlja (SLZ)

8. razred
- italijanščina 2 (II2)
- multimedija (MME)
- šport za sprostitev (ŠSP)
- poskusi v kemiji (POK)

9. razred
- italijanščina 3 (II3)
- poskusi v kemiji (POK)
- računalniška omrežja (ROM)
- izbrani šport nogomet (IŠN)
- daljnogledi in planeti (DIP)


Obvezni izbirni predmeti nadgrajujejo vsebine obveznih predmetov, učenci pa si jih izberejo glede na individualne razlike in interese. Pri teh predmetih so ravno tako kot pri obveznih predmetih številčne ocene, potrjen učni načrt ter učbenik. Če ima učenec pri obveznem izbirnem predmetu zaključeno negativno oceno, mora opraviti popravni izpit iz tega predmeta.

Učenec izbere dve uri pouka obveznih izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri ure, če s tem soglašajo starši. Posameznim obveznim izbirnim predmetom je namenjena ena ura tedensko (35 ur letno), le tujim jezikom sta namenjeni dve uri (70 ur letno).

Predstavitev izbirnih predmetov v šolskem letu 2017/18: