Branje

Angleška bralna značka

EPI READING BADGE je bralno tekmovanju v znanju angleškega jezika. Poteka za učence od 4. do 9. razreda. Glavni cilj je, da se učencem na strokoven, vendar zabaven in zanimiv način približa učenje tujega jezika in branje tujejezičnih knjig v osnovni šoli. 

Na naši šoli učenci prosto izbirajo knjige primerne njihovi starostni stopnji in znanju.

abz