Za starše

Šolski zvonec

Za učence 1.r devetletke je organizirano jutranje varstvo od 7.do 8.ure v učilnici. Učenci iz bližnje okolice šole, ki niso vozači, naj ne prihajajo v šolo pred 8. uro. Za učence vozače je v šoli organizirano jutranje varstvo od 7.30 do pričetka pouka.

Začetek pouka:

ob 7.55 uri v KOJSKEM
ob 8.05 uri na DOBROVEM  


OŠ DOBROVO - šolske ure
1. ŠOL. URA
08.05 do 08.50
2.ŠOL. URA
09.55 do 09.40
malica
09.40 do 10.00
3. ŠOL. URA
10.00 do 10.45
4. ŠOL. URA
10.50 do 11.35
5. ŠOL. URA
11.40 do 12.25
6. ŠOL. URA
12.30 do 13.15
7. ŠOL. URA
13.40 do 14.25


OŠ KOJSKO - šolske ure
1. ŠOL. URA
07.55 do 08.40
2.ŠOL. URA
08.45 do 09.30
malica
09.30 do 09.50
3. ŠOL. URA
09.50 do 10.35
rekreativni odmor
10.35 do 10.50
4. ŠOL. URA
10.50 do 11.35
5. ŠOL. URA
11.40 do 12.25


KOSILO: od 12.00 do 13.30
Podaljšano bivanje: do 16.10 ure.