Za starše

Učbeniki

Učbenike si učenci lahko izposodijo iz učbeniškega sklada na šoli. Lahko si izposodijo celoten učbeniški komplet ali posamezne učbenike. Naročilnico za izposojo učbenikov iz učbeniškega sklada in seznam učbenikov, ki jih učenci uporabljajo v posameznem razredu, prejmejo v začetku junija.

Izposojevalnino za učbenike vsem učencem od 1. do 9. razreda poravna Ministrstvo za šolstvo in šport.

Učenci prejmejo učbenike prve šolske dni v šolski knjižnici.


Pravilnik o učbeniških skladih


Skrbnika učbeniškega sklada:

Ivanka Škerlj, šolska knjižničarka
Tanja Slapernik Tominec, pomočnica ravnatelja
Tel. 05 398-80-20, 05 398-80-14