Za starše

Roditeljski sestanki

Uvodni roditeljski sestanki so potekali po naslednjem razporedu:

DOBROVO (uvodni nagovor ravnatelja v šolski jedilnici, sledili so roditeljski sestanki z razredniki v matičnih učilnicah):

1. razred: 30. avgust 2018 ob 18. uri,
2. - 5. razred: 5. september 2018 ob 18. uri
6. - 9. razred: 6. september 2018 ob 18. uri

KOJSKO

1. razred: 30. avgust 2018 ob 18. uri
2. - 5. razred: 4. september 2018 ob 18. uri