Za starše

Roditeljski sestanki

Četrtek, 22. november 2018

Predavanje "Skrivnost vzgoje samostojnih, motiviranih in odgovornih otrok", ob 18. uri v jedilnici matične šole na Dobrovem. 
Predaval je g. Andrej Pešec, vodja projekta Znanje za življenje.

Pred predavanjem sta bila ob 17.30 še kratka sestanka za starše: 
  • 6. razreda - šola v naravi na Krvavcu - v učilnici matematiki 1
  • 9. razreda - program poklicne orientacije - v učilnici glasbe.

Uvodni roditeljski sestanki

DOBROVO (uvodni nagovor ravnatelja v šolski jedilnici, sledili so roditeljski sestanki z razredniki v matičnih učilnicah):

1. razred: 30. avgust 2018 ob 18. uri,
2. - 5. razred: 5. september 2018 ob 18. uri
6. - 9. razred: 6. september 2018 ob 18. uri

KOJSKO

1. razred: 30. avgust 2018 ob 18. uri
2. - 5. razred: 4. september 2018 ob 18. uri