Za starše

Roditeljski sestanek

Uvodni roditeljski sestanki za starše učencev:

1. razred: torek, 29. 8. 2017 ob 18. uri, 
5. razred: četrtek, 31. 8. 2017 ob 18. uri, 
2., 3., 4. razred; sreda, 6. 9. 2017 ob 18. uri, za POŠ Kojsko ob 19. uri, 
6. in 7. razred: četrtek, 7. 9. 2017 ob 17. 30, za 8. in 9. razrede pa ob 18. 30.

Uvodni nagovor ravnateljice ob roditeljskih sestankih bo v jedilnici šole Dobrovo, oziroma PŠ Kojsko.