OŠ Alojza Gradnika Dobrovo

Vračanje učbenikov in knjig v šolsko knjižnico

KDAJ?

- V torek, 19. 6. 2018, učenci od 6. do 9. razreda,
- v sredo, 20. 6. 2018, učenci od 2. do 5. razreda.

Če bo kateri izmed učbenikov uničen ali pa ga ne boste vrnili, boste morali ob koncu šolskega leta poravnati stroške nakupa oz. plačati odškodnino.

Za vračilo izposojenih knjig iz šolske knjižnice poskrbite sami. Prosim, da jih vrnete najkasneje do 19. 6. 2018.

Kdor si bo želel izposoditi knjige za branje med počitnicami, si jih lahko izposodi 20. in 21. 6. 2018, vrne pa jih v septembru, v začetku novega šolskega leta.


Knjižničarka: Ivanka Škerlj