OŠ Alojza Gradnika Dobrovo

Vračanje učbenikov - devetošolci

POMEMBNO OBVESTILO ZA DEVETOŠOLCE
Šolsko leto se zaključuje. V šolsko knjižnico morate vrniti izposojene učbenike. Vračate celoten komplet. V kompletu je devet učbenikov. Poskrbite, da so učbeniki urejeni (odviti, nepopisani…).
Kdaj vračate učbenike v šolsko knjižnico? V ponedeljek, 11. 6. 2018, v spremstvu učiteljev.
Hvala.


Obenem vas tudi prosim, da poskrbite, da čim prej vrnete tudi vse izposojene knjige.
Knjižničarka: Ivanka Škerlj

SEZNAM UČBENIKOV

SLO M. Honzak et al.: SKRIVNO ŽIVLJENJE BESED, berilo za slovenščino v 9. razredu osnovne šole

TJA T. Hutchinson: PROJECT 4, 4. IZDAJA , učbenik za angleščino

GEO H. Verdev: Raziskujem Slovenijo 9, učbenik za geografijo v 9. razredu

ZGO J. Razpotnik, D. Snoj: RAZISKUJEM PRETEKLOST 9, učbenik

BIO A. Gorjan, L. Javoršek: RAZIŠČI SKRIVNOSTI ŽIVEGA 9, učbenik za biologijo v 9. razredu

MAT M. Robič, J. Berk, M. Draksler: SKRIVNOSTI ŠTEVIL IN OBLIK 9, učbenik

MAT T. Končan, V. Modrec, R. Strojan: SKRIVNOSTI ŠTEVIL IN OBLIK 9, zbirka nalog, 1. In 2. del

KEM M. Vrtačnik, S. A. Glažar, K. Wissiak Grm: MOJA PRVA KEMIJA, učbenik za 8. in 9. razred