OŠ Alojza Gradnika Dobrovo

Vpogled v rezultate NPZ

Vpogled v NPZ bo potekal 29. maja 2018.
Učenci si bodo NPZ lahko ogledali 2., 3. in 4. šolsko uro.

Starši pa bodo imeli možnost vpogleda med 13.00 in 13.45 v računalniški učilnici. 

Za vpogled potrebujete šifro in EMŠO.

Učenci, ki NPZ-ja niso pisali in tisti, ki ne bodo imeli šifer in EMŠO, bodo imeli reden pouk po urniku.