OŠ Alojza Gradnika Dobrovo

Vpogled v NPZ za šestošolce

Učenci si bodo NPZ lahko ogledali skupaj z učitelji pri rednem pouku MAT, SLJ in TJA v računalniški učilnici .

Starši pa bodo imeli možnost vpogleda v sredo,  6. 6. 2018 med 13.00 in 13.45 v računalniški učilnici. 

Učenci, ki NPZ-ja niso pisali in tisti, ki ne bodo imeli šifer in EMŠO, bodo imeli reden pouk po urniku.

Vpogled  za učence šestih razredov v NPZ bo potekal 5. in 6.  junija 2018. Za vpogled potrebujete šifro in EMŠO.