OŠ Alojza Gradnika Dobrovo

Tradicionalni slovenski zajtrk - 16. november 2018

Od 2011 v Sloveniji obeležujemo dan slovenske hrane. Na šolah imamo tako vsako leto tretji petek v novembru Tradicionalni slovenski zajtrk, ko eno šolsko uro posvetimo pomenu zajtrka ter pomenu in prednostih lokalno pridelanih živil oziroma živil, ki so pridelana oziroma predelana v Sloveniji, pomenu kmetijstva in čebelarstva ter njunem vplivu na okolje in o pravilnem ravnanju z odpadki. Pomembno je tudi ozaveščanje o pomenu zdravega načina življenja, vključno z gibanjem in športnimi aktivnostmi.

Tudi letos smo povabili lokalne čebelarje in predstavnike Občine Brda, da se nam pridružijo pri kratkem kulturnem programu in tradicionalnem slovenskem zajtrku: kruhu z maslom in medom, jabolku in skodelici mleka.

PLAKAT iz zdravih tal   splet