Vrtec

Razpis za vpis v vrtec 2019/20


OSNOVNA ŠOLA ALOJZA GRADNIKA DOBROVO

VRTEC DOBROVO IN KOJSKO

 VPIS PREDŠOLSKIH OTROK

za šolsko leto 2019/20

od 11. 3. do 22. 3. 2019

 

1. Dnevni program

od 6.30  do 16.30  (vrtec Dobrovo)

od 6.30  do 16.15  (vrtec Kojsko)

a.)    za otroke prvega starostnega obdobja (1 – 3 let)

b.)    za otroke drugega starostnega obdobja (3 – 6 let)

2. Poldnevni program

od 7.30  do 13.30 

a.)    za otroke prvega starostnega obdobja (1 – 3 let)

b.)    za otroke drugega starostnega obdobja (3 – 6 let)

Vlogo za vpis lahko dobite v obeh enotah vrtca, na spletni strani in v tajništvu šole.  Izpolnjene vpisne liste lahko oddate na tajništvu OŠ Alojza Gradnika Dobrovo ali jih pošljete po pošti na naslov OŠ Alojza Gradnika Dobrovo, Trg 25. maja 9, 5212 Dobrovo, s pripisom »vpis v vrtec«. Če bo v vrtec vpisanih več otrok kot bo prostih mest, bo o sprejemu otrok odločala komisija za sprejem otrok. V tem primeru bo vrtec starše pozval k dopolnitvi podatkov, ki bodo potrebni za ugotavljanje kriterijev za sprejem v vrtec.

Starši lahko uveljavljate subvencijo vrtca. Vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev oddate na pristojnem Centru za socialno delo v mesecu pred vključitvijo otroka v vrtec.

 

Za vse dodatne informacije v zvezi z vpisom v vrtec se lahko obrnete na:

-         Mateja Čendak tel. 05 398 80 26 ali

-         Nataša Božič Rusjan tel. 05 398 80 13, 05 398 80 00.

Starše in otroke vabimo na dan odprtih vrat v

-Vrtec Kojsko: v sredo, 13. 3. 2019 ob 17.30 in

-Vrtec Dobrovo: v četrtek, 14. 3. 2019 ob 17.30.

.

Vse starše, ki nameravate vključiti otroka v vrtec kasneje (do decembra 2019), prosimo, da informativni vpis opravite v času razpisa. Otrok, ki so v vrtec že vključeni, ni potrebno ponovno vpisovati.