Vrtec

Razpis za vpis v vrtec 2018/19

OSNOVNA ŠOLA ALOJZA GRADNIKA DOBROVO,
VRTEC DOBROVO IN KOJSKO

razpisuje

VPIS PREDŠOLSKIH OTROK
za šolsko leto 2018/19

od 5. 3. 2018 do 16. 3. 2018
1. Dnevni program
od 6.30 do 16.30 (vrtec Dobrovo)
od 6.30 do 16.15 (vrtec Kojsko)
a.) za otroke prvega starostnega obdobja (1 – 3 let)
b.) za otroke drugega starostnega obdobja (3 – 6 let)


2. Poldnevni program
od 7.30 do 13.30 
a.) za otroke prvega starostnega obdobja (1 – 3 let)
b.) za otroke drugega starostnega obdobja (3 – 6 let)

Vlogo za vpis lahko dobite v obeh enotah vrtca, na spletni strani  ali v tajništvu šole. Izpolnjene vpisne liste lahko oddate na tajništvu OŠ Alojza Gradnika Dobrovo ali jih pošljete po pošti na naslov OŠ Alojza Gradnika Dobrovo, Trg 25. maja 9, 5212 Dobrovo, s pripisom »vpis v vrtec«. Če bo v vrtec vpisanih več otrok kot bo prostih mest, bo o sprejemu otrok odločala komisija za sprejem otrok. V tem primeru bo vrtec starše pozval k dopolnitvi podatkov, ki bodo potrebni za ugotavljanje kriterijev za sprejem v vrtec.
Starši lahko uveljavljate subvencijo vrtca. Vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev oddate na pristojnem Centru za socialno delo v mesecu pred vključitvijo otroka v vrtec.

Za vse dodatne informacije v zvezi z vpisom v vrtec se lahko obrnete na:
- Mateja Čendak, tel. 05 398 80 26 ali 
- Nataša Božič Rusjan, tel. 05 398 80 13, 05 398 80 00.

Starše in otroke vabimo na dan odprtih vrat v 
- vrtec Dobrovo: v četrtek, 15. 3. 2018 ob 17.30 
- vrtec Kojsko: v četrtek, 15. 3. 2018 ob 17.30.

v. d. ravnatelja:
Damijan Marinič l. r.


Vse starše, ki nameravate vključiti otroka v vrtec kasneje (do decembra 2018), prosimo, da opravite informativni vpis v času razpisa.
Otroke, ki so v vrtec že vključeni, ni potrebno ponovno vpisovati.