OŠ Alojza Gradnika Dobrovo

RAZPIS ZA NAJEM ŠOLSKIH PROSTOROV V ŠOL. LETU 2018-19

Objavljamo razpis za najem oz. uporabo prostorov na OŠ Alojza Gradnika Dobrovo in POŠ Kojsko v šol. letu 2018/19.

Vlagatelj pošlje pisno prijavo (Vloga za najem prostorov.pdf ali Vloga za najem prostorov.docx) za najem šolskih prostorov v skladu s Pravilnikom o oddajanju šolskih prostorov v najem* (Osnutek pravilnika.pdf) po fizični ali elektronski pošti do vključno 31.8.2018 na naslov: 

OŠ Alojza Gradnika Dobrovo, Trg 25. maja 9, 5212 Dobrovo oz. #EM#6f722c676b6774687e664a6c79687d7b3e70607d7166386471#EM# s pripisom "NAJEM ŠOLSKIH PROSTOROV".

Vloge, ki bodo prišle po roku, bomo obravnavali le, če bodo termini še prosti.
Šola bo termine uskladila z drugimi uporabniki. Urnik bo objavljen na spletni strani šole.

Kot upravitelji šolskih prostorov si pridržujemo pravico, da urnike uskladimo v smislu racionalne rabe prostorov. Prednost na dneve pouka med 8. in 15. uro imajo dejavnosti šole.

Ko bo urnik usklajen, najkasneje do 7. 9. 2018, boste po pošti prejeli pogodbe. Podpisane pogodbe vrnite šoli do vključno 20. 9. 2018.

V kolikor pogodbe do navedenega datuma ne bomo prejeli, bomo smatrali, da od termina odstopate. Vaš termin bomo umaknili z urnika.
Aktivnosti se pričnejo s 1. 10. 2018.
___________________
*Pravilnik o oddajanju šolskih prostorov v najem je bil prenovljen in čaka na potrditev na Svetu zavoda konec septembra 2018.