Vrtec

Zdravstveno varstvo otrok

Štirikrat v letu nas obiščeta medicinski sestri za zobno preventivo.Otroke starejših skupin učita pravilne tehnike umivanja zob. Izvaja se tudi vsakodnevno redno umivanje zob po malici. Po zobozdravniškem pregledu (pri treh letih) ali prej imajo otroci možnost obiskati šolsko zobno ambulanto (tel. 304 22 27).

Če otrok v vrtcu zboli, vzgojiteljica o tem obvesti starše. Zdravil v vrtcu
ne dajemo, zato so starši dolžni razporediti dozo zdravila v času, ko so
z otrokom doma. Za izjemne primere (vročinski krči, astmatični napadi,
alergija) velja, da se starši za dajanje zdravila dogovorijo in vzgojiteljico
pisno pooblastijo.

V vrtcu se upoštevajo načela zdrave prehrane. Napitek je otrokom na
voljo ves čas bivanja v vrtcu. Vrtec mora otrokom zagotavljati varno,
raznoliko in kakovostno prehrano, ki vsebuje dovolj mleka in mlečnih
izdelkov, sadja, zelenjave ter mesa.


Ker nekatera živila predstavljajo večje tveganje, so pri prinašanju hrane
v vrtec potrebne omejitve. Otroci lahko v vrtec prinesejo sadje,
industrijsko embalirane sokove in industrijsko pripravljeno pecivo.

Dietna prehrana se otroku pripravlja samo na podlagi pisnih navodil
osebnega zdravnika.

V vrtcu se vzdržuje čisto, zdravo in varno okolje, upoštevajoč načela
HACCP.
Ob pojavu nalezljivih bolezni obveščamo pristojne zdravstvene službe
in starše ter izvajamo ukrepe za preprečevanje širjenja bolezni.
Vrtec skrbi za optimalno telesno aktivnost otrok, razvoj pravilnega
odnosa do škodljivih razvad, za varnost v otrokovem okolju in za dobre
medsebojne odnose.

Kdaj otrok ne sme v vrtec?

Starši pripeljite v vrtec le zdravega otroka. Bolan otrok se bolje počuti
doma in zato tudi hitreje okreva. Starši imate pravico in dolžnost, da
bolnega otroka negujete doma. S tem tudi preprečimo širjenje nalezljivih
bolezni. Otrok, ki je v zadnjih 24 urah bruhal, imel povišano telesno
temperaturo, drisko, vnete oči, gliste … ne sodi v vrtec. Otrok sme v vrtec,
ko vsaj dva dni nima več vročine, vsaj en dan ne bruha in vsaj en dan
nima driske.
Tudi v primeru pojava uši je otroka potrebno zadržati doma, dokler le teh
popolnoma ne odpravite.