Vrtec

Urnik

DNEVNI RED

Oddelki 1. starostnega obdobja

06.30–07.30 - združevanje otrok ob prihodu v vrtec, druženje ob spontanih dejavnostih v igralnici
06.45 do 07.15 zajtrk
07.30–09.15 - spontane dejavnosti, priprava na malico, malica
09.15–11.15 - načrtovane in spontane dejavnosti v igralnicah, atriju, naravi, v drugem bližnjem okolju vrtca in na igrišču
11.15–11.45 - priprava na kosilo in kosilo
11.45–15.00 - priprava na počitek in spanje
14.45–15.15 - popoldanska malica
15.30–16.30 - združevanje otrok ob igri, odhajanje domov v VVE Dobrovo
15.30–16.15 - združevanje otrok ob igri, odhajanje domov v VVE Kojsko


Oddelki 2. starostnega obdobja

06.30–08.00 - združevanje otrok ob prihodu v vrtec, druženje ob spontanih dejavnostih v igralnici
06.45 do 07.15 zajtrk
08.00–09.15 - priprava na malico, malica
09.15–11.45 - načrtovane in spontane dejavnosti v igralnicah, atriju, naravi, v drugem bližnjem okolju vrtca in na igrišču
11.45–12.30 - priprava na kosilo in kosilo
12.30–15.30 - umirjene, spontane dejavnosti v igralnici in na prostem
- popoldanski počitek
14.45–15.15 - popoldanska malica
15.30–16.30 - združevanje otrok ob igri, odhajanje domov v VVE Dobrovo
15.30–16.15 - združevanje otrok ob igri, odhajanje domov v VVE Kojsko