Vrtec

Obrazci, zapisniki, pravilniki

Obrazci

  • Vloga za vpis v vrtec 2018-19 (pdf)
  • Obrazec za izpis iz vrtca (pdf)
  • Najava spremembe programa (pdf)
  • Vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev (pdf)
  • Obrazec za oprostitev plačila vrtca zaradi bolezni (pdf)
  • Obvestilo o zdravstvenih posebnostih (pdf)


LDN, Pravilniki


Zapisniki sveta staršev

Šolsko leto 2018/19Šolsko leto 2017/18


Šolsko leto 2016/17