Šolski sklad

Šolski sklad

Šolski sklad je bil ustanovljen z namenom za:
  • pomoč socialno šibkim učencem
  • financiranje raziskovalne dejavnosti na šoli, na tistih področjih, kjer nima svojih virov v rednem šolskem proračunu
  • pomoč nadarjenim učencem po posameznih področjih 
  • financiranje dejavnosti, ki niso sestavina izobraževalnega programa, oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev (izleti, tabori, udeležba na tekmovanjih...)
  • nakup nadstandardne opreme 
  • zviševanje standarda pouka in podobno.

Sklad pridobiva sredstva iz:
- prispevkov staršev
- prispevkov občanov
- donacij
- drugih virov

Prispevke lahko nakažete na TRR OŠ Alojza Gradnika Dobrovo:
0120 7603 0644 840, s pripisom ZA ŠOLSKI SKLAD.