Organizacija

Strokovni delavci

Razred Učitelj/razrednik
1. A Rosana Kožlin, Danila Lazar
1. B Lidija Benedetič, Helena Miklavec
1. C (Kojsko) Klara Simčič
2. A Hana Kutin
2. B Monika Šuligoj
2. C (Kojsko) Andrejka Gabrovec
3. A
Uroš Kobal
3. B Brigita Markič
3. C (Kojsko) Katarina Golob
4. A Vida Korenjak Majhenič
4. B Helena Markočič
4. C (Kojsko)
Alenka Stres
5. A
Denis Škrlj
5. B
Valentina Kolenc
5.C (Kojsko)
Helena Vendramin
6. A Tjaša Rotar Komel (TJA, N1A)
6. B Veronika Šuligoj (MAT)
7. A
Marjetka Zavrtanik (SLJ)
7. B
Metka Colja Petelin (SLJ)
8. A
Tamara Klanjšček Šavli (TJA, N1A)
8. B
Tanja Slapernik Tominec (GEO)
9. A
Cirila Božič Klemenčič (KEM, UBE, POK, PB)
Vojka Gregorič Mozetič (TIT, GOS, SPH)


DAMIJAN MARINIČ ZGO, DKE, DNU
LIDIJA VODOPIVEC LUM, DKE, ZGO, PB
IRENA KUMAR TJA, II2, II3
LINDA KOBAL
II2, II3, N2I, ZGO
HELENA SKOK SCHLEGEL
MAT, DNU
DEMI MUNIH
FIZ, MME, ROM, SLZ, DIP
VILJANA BRIC
NAR, BIO, DNU, PB
VALENTINA BEVČAR STANIČ
GUM, OPZ, MPZ
NEVA NANUT NAHBERGER ŠPO, IŠP, ŠZZ, ŠSP, NSP
SANDI VALENTINČIČ ŠPO, IŠN, ŠZZ, ŠSP, NŠP
SARA REMŽGAR
TJA, PB


PODALJŠANO BIVANJE
1. skupina (1. a in 1. b) Vesna Prinčič
2. skupina (2. a in  2. b) Ana Komel
3. skupina (2. b, 4. a in 4. b) Lidija Vodopivec, Viljana Bric, Helena Miklavec
4. skupina (3. b in 4. b) Andreja Jeklin, Danila Lazar, Nena Štendler
5. skupina (3. a in 4. b)
Cirila Božič Klemenčič, Danila Lazar, Nena Štendler


KOJSKO
1. skupina (1. c in 2. c)
2. skupina (3. c in 4. c)
3. skupina (3. c in 5. c)
Erika Gruntar Marković
Melita Čibej
Sara Remžgar, Nena Štendler

ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA Nataša Marinič, Nataša Božič Rusjan
KNJIŽNICA Ivanka Škerlj