Knjižnica

Učbeniški sklad

Učbeniški sklad na šoli je oblikovan na osnovi Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov (Uradni list RS, št. 27/2017).

Učbeniški sklad je zakonska obveza vsake osnovne šole. V sklad so vključeni učbeniki, objavljeni v katalogu učbenikov.

  • Vsi učenci so lahko uporabniki učbeniškega sklada. 
  • Učenke in učenci si tako lahko izposodijo učbenike iz učbeniškega sklada.
  • Izposodijo si lahko komplet učbenikov ali posamezen učbenik.
  • Ob izteku šolskega leta učenci učbenike vrnejo. Če je učbenik poškodovan, izgubljen ali uničen, se zanj plača odškodnina v skladu z 10. členom Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov (Uradni list RS, št. 27/2017). Učbenik se smatra za izgubljen, če ga učenec ne vrne do zadnjega dne pouka.
  • V učbeniškem kompletu ni delovnih zvezkov in drugih gradiv (razen v 1. razredu), zato jih starši kupijo sami.
  • Ob koncu šolskega leta dobijo vsi učenci seznam učbenikov in delovnih zvezkov za naslednje šolsko leto.
  • Učenci učbenike v izposojo dobijo prvi ali drugi dan novega šolskega leta.
  • Učbenike je potrebno zaviti v ovitke, ki ne poškodujejo platnic. 

Tudi v šolskem letu 2018/2019 Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport krije:
- stroške izposoje učbenikov za vse učence od 1. do 9. razreda,
- stroške nabave učnih gradiv za 1. razred.

Skrbnica učbeniškega sklada Ivanka Škerlj.