OŠ Alojza Gradnika Dobrovo

Sedmošolci obiskali Škofjo Loko


V davnih časih so bili lastniki škofjeloškega gradu škofje, danes pa je v njem muzej. V muzeju so shranjene stare listine, likovne umetnine in uporabni predmeti. To je kulturna dediščina, ki smo si jo ogledali sedmošolci.

Najprej smo si ogledali že prej omenjeni zanimiv Loški muzej z različnimi razstavnimi prostori, etnološki muzej, srednjeveško kmečko hišo ter se sprehodili po srednjeveških ulicah, saj Škofja Loka slovi kot eno najbolj ohranjenih srednjeveških mest v Sloveniji.