NAPOVEDNIK

ŠD 9.AB v MagmiX

Glasbena mladina 6.AB

1. - 3. razred - obisk dedka Mraza

Ogled filma 4. - 9. razred

KD 1. - 3. razred Veselimo se praznikov

PRIPRAVLJAMO

Ni dejavnosti za tekoči teden