Dejavnosti

Interesne dejavnosti

RAZREDNA STOPNJA

INTERESNA DEJAVNOST  TERMINUČITELJ
Gradnikova bralna značka
določi razrednik
razredniki
Športni krožek, 1 R
       ponedeljek, 7. šol. ura       
Brigita Markič
Glasbeni krožek, 1 Rsreda, 6. šol. uraVeronika Šuligoj
Ustvarjalne delavnice, 1 R
četrtek, 5. šol. ura
Monika Šuligoj
Ustvarjalne delavnice, 2 R
sreda, 6. šol. ura
Danila Lazar
EKO krožek, 2-3 R
ponedeljek, 6. šol. ura
Hana Kutin 
Otroški pevski zbor, 2-5 Rpetek, 6. šol. uraValentina B. Stanič
Med dvema ognjema, 3 R
ponedeljek, 6. šol. ura
Uroš Kobal
Dramsko-recitacijski, 3-5 R
pred proslavami
Denis Škrlj
Pohodništvo
ob sobotah
Lidija Benedetič,
Rosana Kožlin 
Cici vesela šola, 1-2 R
podaljšano bivanje
Ana Komel, Vesna Prinčič
Vesela šola, 4-5 R
Tanja S. Tominec
Ringa raja od kraja do kraja, 1R
ob sobotah 
vrtec
Angleška bralna značka 
določi učitelj 
učitelj angleščine
Orffova skupina 
torek predura
Valentina B. Stanič
Odbojka, 4-5 RPREDMETNA STOPNJA

INTERESNA DEJAVNOST  TERMINUČITELJ
Recitacijski krožek
pred nastopi
Marjetka Zavrtanik., Metka C. Petelin 
Orffova skupina
torek predura
Valentina B. Stanič
Mladinski pevski zbor
torek, 7., 8. ura
Valentina B. Stanič
Foto krožek (tečajna oblika)

Demi Munih
Gradnikova bralna značka
po uri
Marjetka Zavrtanik., Metka C. Petelin
Angleška bralna značka
po dogovoruučitelji angleškega jezika
Tehnično oblikovalni krožek
       ponedeljek, 7., 8. ura (na 14 dni)     Vojka G. Mozetič
Turistični krožek
torek predura
Linda Kobal
Novinarski krožek
po dogovoru
Metka C. Petelin
Vesela šola
torek predura
Tanja S. Tominec
Dramski krožeksreda, 7., 8. uraMarjetka Zavrtanik
Odbojka

Neva N. Nanut
Prostovoljstvo
po dogovoru
Nataša Marinič, Nataša B. Rusjan
Španščina, 8 R
ponedeljek predura
Sara Remžgar


ZUNANJI IZVAJALCI

INTERESNA DEJAVNOST  TERMIN
Čebelarski krožek, 2-5 R
petek, ob 13.30
Nogomet, 1 R
   1. skupina: ponedeljek, 14.30 do 15.30 
sreda, 15h do 16h
2. skupina: torek, 14h do 15h 
četrtek, 15h do 16h
Gimnastika, 1-5 R
petek, ob 15h
Nogomet, 2-5 R
   ponedeljek, sreda , petek, 16h do 17h   
Šah, 2-5 R
1. skupina: ponedeljek, 13.30 do 15h
2. skupina: torek, 13.30 do 15h
Plesne vaje, 1 R
ponedeljek, 15.30
Plesne vaje
torek, 14h do 15h
Aikido
ponedeljek, sreda, 15h do 16h
Karate
torek, petek, 15h do 16h
Gasilski krožek petek, 16h
Mažoretke 
Twist 
Podjetniški
Filmski krožek